"Συμβίωση" - "Symbiosis", 2023Υλικά / Materials:

Χρώματα νερού σε επεξεργασμένο χαρτί, κατασκευής μου - Water colors Winsor & Newton and Faber Castell on custom made paper.Διαστάσεις / Dimensions:

40 Χ 30 cmΠεριγραφή / Description:

Symbiosis (from Greek συμβίωσις, symbíōsis, "living together", from σύν, sýn, "together", and βίωσις, bíōsis, "living") is any type of a close and long-term biological (and mentally / spiritually) interaction between two different biological organisms, be it mutualistic, commensalistic, or parasitic.