"ΑΣΟΥΚΑ", 2023Μολυβι γραφίτη 6Β και Polychromos Black σε χαρτί.


25Χ35 cm


Περιγραφή :


Είναι η ΑΣΟΥΚΑ από το βιβλίο της κας Ελένη Οικονόμου "Καρχαρίες και Ελέφαντες"

ΑΣΟΥΚΑ σαν χτύπημα σαμουράι.

Η σκηνή του διλήμματος...

Ζωή ή Θάνατος;

Ναι ή Όχι;

Άσπρο ή Μαύρο;

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες αποφάσεις εδώ... λυπάμαι...