Προσωπογραφια με μολύβι και μελάνι σε απλή Α4, 2023.Με σεβασμό κι εκτίμηση.