"Ψυχή" / "Soul", 2023Υλικά / Materials:

Μελάνι σε χαρτί


Διαστάσεις / Dimensions:

50 Χ 35 cm


Περιγραφή:


Σχήματα και λέξεις. Οι λέξεις οργώνουν το τραχύ χαρτί και λένε...


Ψυχή ως όρος ποιητικός

Ψυχή ως γόρδιος δεσμός

Ψυχή ως Άνθρωπος και ως Θεός

Ψυχή των ολίγων και των πολλών

Ψυχή ως αριθμός Τριαδικός

Ψυχή ως Χρησμός Πλατωνικός

Ψυχή των Δύο - Ψυχή του Ενός

Ψυχή ο Μέγας Ήλιος Λαμπερός

Μάχεται σκότος - Σκορπίζει Φως

Αγάπης θεμέλιος λίθος, καταληκτικός. .


Έπρεπε να τα βγάλω...Μόλις τώρα σχηματίστηκε ένα μικρό Φωτεινό σύμπαν από (ακόμη) μια μαύρη τρύπα...


Σημείωση:

Το Hubble καταγράφει μια μαύρη τρύπα που σχηματίζει αστέρια!

https://www.pttl.gr/hubble-captures-a-black-hole-that-is.../