"Η μικρή Ελένη", 2022


Υλικά:

Μολύβι - Μελάνι Sakura σε χαρτί Schoeller.

Διαστάσεις:

50X35 cm


Περιγραφή:

H μικρή Eλένη
κάθεται και κλαίει
γιατί δεν την παίζουνε
οι φιλενάδες της.
Σήκω επάνω,
τα μάτια κλείσε,
τον ήλιο κοίτα
κι αποχαιρέτησε.

Αγνώστου.

Τώρα που διαβάζω ξανά τους στίχους αυτού του χιλιοτραγουδισμένου παιδικού τραγουδιού... σκέφτομαι...

Δεκάδες τα σύμβολα, δεν θα τα αναλύσω. Μόνο τούτο:

Kέντρο και δεξιά η φωτεινότητα και η αντίθεση είναι εντονότερη. Συμβολίζει το παρόν.

Αριστερά ένας λαμπρός ήλιος αλλά μακρινός γι αυτό και όλα είναι πιο αχνά. Συμβολίζει το μέλλον.

Σήκω μικρή Ελένη. Ο Ήλιος είναι εκεί ... προσπάθησε να τον δεις. Σε παρακαλώ, προσπάθησε! Είσαι κι εσύ Φως...Μην το ξεχνάς! Φως εκ Φωτός....
Όσο για κάποιους...ναι... Υπάρχουν χειρότερες τιμωρίες από τον επίγειο θάνατο της θλιβερής τους ύπαρξης. Γελάω...

Τι έχετε να πείτε στην μικρή Ελένη;


-


"Little Helen", 2022


Materials:

Pencil - Ink on Schoeller paper.

Dimensions:

50X35 cm.

Description:

This artwork is for sexually abused children.


Little Helen...
she sits and cries
cause her friends don't call her to play
Little Helen...
Get up,
Close your eyes
Look at the sun
and say goodbye.

Greek traditional children's song...Unknown poet.

Now that I'm re-reading the lyrics to this song... I'm thinking...

Dozens of symbols, I will not analyze them.

Only one thing:

Brightness and contrast are more vivid in the areas that symbolize the present.

To the left is a bright sun but at a distance so everything is fainter. It symbolizes the future.

Stand up little Helen. A bright Sun is there ... try to look at it. Please try!
You are also made out of Light...Don't forget it! Light from Light...

As for some human beasts ...yes... There are worse punishments for you, much worse than a quick death of your pitiful existence on earth. I'm laughing...

What do you have to say to little Helen?