"Εις μνήμη", 2023Τεχνική:

Μολύβια γραφίτη σε χαρτί.


Διαστάσεις:

36 Χ 29 cm


Περιγραφή :


Κωνσταντίνος Πιτσογιαννης, αγαπημένος πατέρας Ιωάννας και Ουρανίας Πιτσογιάννη.


Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 1936 - Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023


Καλό ταξίδι...