"Αυτοπροσωπογραφία" (Self-portrait), 2021Μολύβια γραφίτη σε χαρτί Α4.


Graphite pencils on paper A4.