"Συγκοινωνούντα Δοχεία", 2022Υλικά:

Μολύβι γραφίτη σε χαρτί Schoeller.


Διαστάσεις:

27Χ33 cm


Περιγραφή:

...του ενός η θετική σκέψη και η ευχή,

του άλλου η προσμονή και μια ελπίδα στην ζωή...


-


"Communicating Containers", 2022


Materials:

Graphite pencil on Schoeller paper.


Dimensions:

27X33 cm


Description:

...one's positive thought and wish,

the other's anticipation and hope in life...