"Μικρό γαλάζιο", 2023Διαστάσεις:

21 Χ 29,7 cm A4


Τεχνική:

Μολύβι, μελάνι, ξυλομπογιές¨σε απλό χαρτί φωτοτυπίας Α4


Περιγραφή :

Υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι; Σπασμένη βίδα; Σπείρα πάνω σε καρβουνιασμενη γη και πάνω ένα γαλάζιο, ανοιχτό παράθυρο.

Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τις σκιές στην σπείρα, ίσως εντοπίσετε θλιμμένα πρόσωπα...κρυμμένα...