"ΣΚΕΨΕΙΣ", 2023 Υλικά:

Μολυβια και μελανια σε χαρτί Schoeller


Διαστάσεις:

50 X 35 cm


Περιγραφή:

Ακολουθία Fibonacci

Κύματα

Εκκρεμές

Λέξεις

Ρήγματα

..."Inner Thoughts", 2023Materials:

Graphite pencils and Ink on Schoeller paper.


Dimensions:

50 X 35 cm


Description:

Fibonacci sequence

Waves

Pendulum

Words

Cracks

...